Sorry, this job is no longer accepting applications. See below for more jobs that match what you’re looking for!

Seksjonsleder GRM Risk Modelling

Expired Job

Dnb NOR Asset Management Oslo , MN 56744

Posted 3 months ago

DNB blir mer og mer digital og automatisert. For sikre gode beslutninger og riktig risikomling m vi ha presise risikomodeller. Vi str foran et skift hvor modellene m tilpasses en mer dynamisk, digital og automatisert virkelighet.

Divisjon Risk Model Development i Risikostyring Konsern bestr av en gjeng med skarpe hoder som brenner for statistiske modeller. De skarpe hodene er kritiske ressurser for forvalte og utvikle de risikomodellene banken m ha dersom digitaliseringen skal lykkes. Vil du vre med lede denne gjengen?

Vi sker etter seksjonsleder til Risikomodeller Individuell

Arbeidsoppgaver

  • Helhetlig verdikjedeansvar for risikomodeller for individuelt vurderte kunder

  • Samarbeide og kommunikasjon med andre enheter

  • Ansvarlig for at kreditteksponeringer med individuell risikovurdering til enhver tid kan scores i relevante kredittrisikomodeller

  • Videreutvikle og fornye eksisterende modellpark

  • Ansvar for faglig oppdatering innenfor metode

  • Ansvarlig for at omrdets virksomhet er i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter og retningslinjer

  • Vre oppdatert p eksterne rammevilkr for risikomling

See if you are a match!

See how well your resume matches up to this job - upload your resume now.

Find your dream job anywhere
with the LiveCareer app.
Download the
LiveCareer app and find
your dream job anywhere
lc_ad

Boost your job search productivity with our
free Chrome Extension!

lc_apply_tool GET EXTENSION

Similar Jobs

Want to see jobs matched to your resume? Upload One Now! Remove
Vi Sker En Engasjert Og Ansvarsbevisst Leder Av Seksjon Depotmottaker

DNB ASA

Posted 4 days ago

VIEW JOBS 12/6/2018 12:00:00 AM 2019-03-06T00:00 Divisjon Verdipapirtjenester tilbyr et bredt spekter av tjenester til aktørene i verdipapirmarkedet. Våre kunder er alt fra forvaltningsselskaper og verdipapirforetak til investorer og utstedere. Kundene oppfattes som krevende og utfordrende og det forventes en høy grad av kvalitet, nøyaktighet og betydelig fagkompetanse i våre leveranser. Depotmottakerfunksjonen er en lovregulert rolle for de forvaltningsselskaper, verdipapirfond og alternative investeringsfond(AIF'er) som bruker DNB Bank ASA som depotmottakerbank. Vi søker nå ny seksjonsleder for depotmottakerfunksjonen Depotmottakerenheten har ansvaret for å foreta lovpålagte kontroller av fond og består i dag av 4 medarbeidere samt leder og er lokalisert i Bjørvika, Oslo. Enheten har bl.a. som oppgave å sørge for kontroll av at selskapenes instruksjoner og salg, kjøp og nytegning av finansielle instrumenter er i samsvar med lov, forskrifter og vedtekter. Depotmottaker skal kontrollere verdiberegninger for fondene samt vurdere kvalitet på kontrollrutiner hos selskapene. Videre skal depotmottaker overvåke kontantstrømmer og kontrollere at utstedelse av aksjer/andeler samt utdeling fra fondene og AIF-ene foregår i henhold til lovverket. Stillingen medfører utstrakt kundekontakt med forvaltningsselskaper. Du har god erfaring med kontrollarbeid og forståelse for hvordan investeringsinnretninger fungerer. Du skal være en aktiv pådriver og deltaker i kontrollarbeidet og bidra til høy kvalitet i prosessene. I tillegg har du gode leder- og kommunikasjonsegenskaper, og evne til å motivere, støtte og følge opp medarbeidere på en inkluderende måte. Kjennskap til verdipapirmarkedet samt evne til å sette seg inn i relevante reguleringer og rammevilkår er en forutsetning. Arbeidet med kontinuerlig å effektivisere arbeidsprosesser vil være en sentral del av stillingen, og du har derfor innsikt i hvordan videreutvikle IT-verktøy fra et brukerperspektiv. Du vil være et aktivt medlem av divisjonens ledergruppe, samt bidra inn i relevante fora og arbeidsgrupper herunder inn mot Verdipapirfondenes Forening (VFF), samt kontakt med og rapportering til Finanstilsynet. Vi mottar gjerne en søknad fra deg som er engasjert og ansvarsbevisst, tør å utfordre og synes stillingen høres spennende ut. Er dette noe for deg? Kontakt Arne Adli på tlf. 90 63 99 27 DNB ASA Oslo MN

Seksjonsleder GRM Risk Modelling

Expired Job

Dnb NOR Asset Management