Sorry, this job is no longer accepting applications. See below for more jobs that match what you’re looking for!

Przedstawiciel Medyczny- Woj. Podlaskie

Expired Job

EMD Serono, Inc. Warsaw

Posted 2 months ago

Kariera w firmie Merck to nieustajca podr pena nowych odkry. Od 350 lat z ogromn pasj, zaangaowaniem i odwag szukamy nowatorskich rozwiza w zakresie nauki i technologii w sektorach Healthcare, Life Science i Performance Materials. Dziki ich wdraaniu 52 000 naszych pracownikw ma niezwyky wpyw na to, jak cay wiat yje, pracuje i bawi si.

Gwne zadania:

Jeli lubisz i chcesz promowa nasze produkty w rodowisku medycznym (lekarze specjalici) oraz kreowa i utrzymywa pozytywny wizerunku naszej firmy poprzez budowanie i wzmacnianie partnerskich relacji z klientami zapraszamy do zespou Biopharmy, gdzie jako Przedstawiciel Medyczny (woj. podlaskie) w dziale General Medicine & Endocrinology bdziesz mia/a tak moliwo. Dodatkowo bdziesz odpowiedzialny/a za reprezentowanie organizacji podczas wykadw, warsztatw, spotka lekarskich, konferencji i sympozjw rodowiska medycznego oraz za zbieranie informacji o niepodanych dziaaniach lekw i raportowanie ich zgodnie z procedurami celem zapewnienia bezpieczestwa farmakoterapii.

Docz do nas jeli posiadasz:

  • osobowo i charyzm, jeste osob nieszablonow i wyrniasz si w tumie,
  • szukasz kreatywnych rozwiza i dziaasz proaktywnie ale z wyczuciem,
  • masz pozytywne nastawienie - umiech i dobra energia s najwaniejsze,
  • dowiadczenie w sprzeday i nastawienie na realizacj celw,
  • wyksztacenie wysze (minimum tytu: licencjat),
  • prawo jazdy i dobr znajomo pakietu MS Office.

Oferujemy: W Merck dajemy Ci moliwoci wdraania innowacyjnych pomysw, wspieramy w realizacji celw i zachcamy do podania za ambicjami. Chcemy, aby razem z nami poszukiwa nowych wyzwa i poszerza horyzonty w czym pomoe Ci nasza zrnicowana struktura biznesowa. Wierzymy w potencja i odpowiedzialno kadego pracownika. Cenimy osoby przedsibiorcze i wiadome swojego potencjau, ktre inwestuj w rozwj kariery zawodowej w zgodzie ze swoimi aspiracjami i priorytetami w yciu. Jeli jeste ciekawy wiata, docz do nas!

Z aplikacj i zapoznaj si z dodatkowymi informacjami na come2merck.com

Osoby zainteresowane prosimy o przesyanie CV.

Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)".


Find your dream job anywhere
with the LiveCareer app.
Download the
LiveCareer app and find
your dream job anywhere
lc_ad

Boost your job search productivity with our
free Chrome Extension!

lc_apply_tool GET EXTENSION

Przedstawiciel Medyczny- Woj. Podlaskie

Expired Job

EMD Serono, Inc.