Sorry, this job is no longer accepting applications. See below for more jobs that match what you’re looking for!

Przedstawiciel Medyczny- Woj. Podlaskie

Expired Job

EMD Serono, Inc. Warsaw

Posted 7 months ago

Kariera w firmie Merck to nieustajca podr pena nowych odkry. Od 350 lat z ogromn pasj, zaangaowaniem i odwag szukamy nowatorskich rozwiza w zakresie nauki i technologii w sektorach Healthcare, Life Science i Performance Materials. Dziki ich wdraaniu 52 000 naszych pracownikw ma niezwyky wpyw na to, jak cay wiat yje, pracuje i bawi si.

Gwne zadania:

Jeli lubisz i chcesz promowa nasze produkty w rodowisku medycznym (lekarze specjalici) oraz kreowa i utrzymywa pozytywny wizerunku naszej firmy poprzez budowanie i wzmacnianie partnerskich relacji z klientami zapraszamy do zespou Biopharmy, gdzie jako Przedstawiciel Medyczny (woj. podlaskie) w dziale General Medicine & Endocrinology bdziesz mia/a tak moliwo. Dodatkowo bdziesz odpowiedzialny/a za reprezentowanie organizacji podczas wykadw, warsztatw, spotka lekarskich, konferencji i sympozjw rodowiska medycznego oraz za zbieranie informacji o niepodanych dziaaniach lekw i raportowanie ich zgodnie z procedurami celem zapewnienia bezpieczestwa farmakoterapii.

Docz do nas jeli posiadasz:

  • osobowo i charyzm, jeste osob nieszablonow i wyrniasz si w tumie,
  • szukasz kreatywnych rozwiza i dziaasz proaktywnie ale z wyczuciem,
  • masz pozytywne nastawienie - umiech i dobra energia s najwaniejsze,
  • dowiadczenie w sprzeday i nastawienie na realizacj celw,
  • wyksztacenie wysze (minimum tytu: licencjat),
  • prawo jazdy i dobr znajomo pakietu MS Office.

Oferujemy: W Merck dajemy Ci moliwoci wdraania innowacyjnych pomysw, wspieramy w realizacji celw i zachcamy do podania za ambicjami. Chcemy, aby razem z nami poszukiwa nowych wyzwa i poszerza horyzonty w czym pomoe Ci nasza zrnicowana struktura biznesowa. Wierzymy w potencja i odpowiedzialno kadego pracownika. Cenimy osoby przedsibiorcze i wiadome swojego potencjau, ktre inwestuj w rozwj kariery zawodowej w zgodzie ze swoimi aspiracjami i priorytetami w yciu. Jeli jeste ciekawy wiata, docz do nas!

Z aplikacj i zapoznaj si z dodatkowymi informacjami na come2merck.com

Osoby zainteresowane prosimy o przesyanie CV.

Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)".


See if you are a match!

See how well your resume matches up to this job - upload your resume now.

Find your dream job anywhere
with the LiveCareer app.
Download the
LiveCareer app and find
your dream job anywhere
lc_ad

Boost your job search productivity with our
free Chrome Extension!

lc_apply_tool GET EXTENSION

Przedstawiciel Medyczny- Woj. Podlaskie

Expired Job

EMD Serono, Inc.